Modlitwa o czystość serca

Modlitwa o czystość serca

.           .           . 3 razy Zdrowaś Mario.            .          .          .

Módlmy się:

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie

Najświętszej Dziewicy przygotowałeś

swojemu Synowi godne mieszkanie

i na mocy zasług przewidzianej

śmierci Chrystusa zachowałeś Ją

od wszelkiej zmazy, daj nam za

Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu.

Przez Chrystusa Twojego Syna, Pana naszego.

Amen.