Modlitwa o powołania

Modlitwa o powołania

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów,
aby ich uczynić łowcami dusz,
pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych
i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami.
Spraw, by pragnęli tak jak Ty powszechnego odkupienia
dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu swoją ofiarę.

Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami,

otwórz przed nimi takie horyzonty,
by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba
tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości;
spraw, aby odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu,
na ziemi, Twoją misję, budowali Twoje Mistyczne Ciało- Kościół,
byli solą ziemi i światłością świata.

Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych,
czystych i wielkodusznych,
i wlej w nie pragnienie doskonałośći ewnagelistycznej,
oddania się służbie Kościoła
oraz braci potrzebujących pomocy i miłości.
Amen.

gallery-69544194-500x500