Modlitwa ”oddania”

Modlitwa ”oddania”

Drogi Ojcze, Potrzebuję Cię. Przyznaje,
że sam kierowałem moim życiem i w
wyniku togo zgrzeszyłem przeciw Tobie.

Dziękuję Ci, że przebaczyłeś me grzechy
dzięki śmierci Chrystusa za mnie na krzyżu.

Proszę teraz Chrystusa, aby zasiadł na
tronie mego życia. Napełnij mnie Duchem Świętym
jak Ty poleciłeś, abym był napełniony;
jak Ty obiecałeś w Twym Słowie, że to uczynisz,
jeśli poproszę z wiara.

Modlę się o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.
Jako wyraz mej wiary dziękuje Ci teraz,
że mnie napełniłeś Swym Duchem i przejąłeś
kierownictwo mego życia.

Amen.

 

first