Modlitwa w trakcie letniej sesji;)

Modlitwa w trakcie letniej sesji;)

Maryjo!

Błagam Cię dzisiaj o wsparcie w tym ciężkim okresie
egzaminów końcowych, klasówek semestralnych i sesji!

Jak rodzona matka, bądź z nami dobrą myślą, słowem i modlitwą!

Proszę Cię o siłę do nauki, Ducha Świętego
oraz pomyślne zdanie wszystkich sprawdzianów,
tak, abym mogła już niedługo,
cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem
i czerpać radość z letniego słońca, spotkań z przyjaciółmi
i rodziną.

Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża
Rodzicielko,
naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,
ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.
O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas
pojednaj,
Synowi swojemu nas
polecaj,
swojemu Synowi nas
oddawaj.
AMEN.