Modlitwa za powodzian

Modlitwa za powodzian

Panie Boże,

Prosimy Cię o siłę i wytrwałość dla osób,

których domostwa i dobytek pochłonęła woda.

Prosimy Cię o serdeczność i chęć pomocy

dla ludzi którym udało się uchronić przed powodzią,

aby swoją siłą i pomocą wspierali ofiary żywiołu.

Prosimy Cię o dobrą pogodę, która umożliwi, wszelkim służbom,

naprawę szkód i odbudowę domostw.

Miej Panie w swojej opiece wszystkich poszkodowanych

i błogosław im.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy;

naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw ode Złego.

[Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków.]

Amen.

Severe_Weather_ORPOR_28354l