Mój Aniele Stróżu

Mój Aniele Stróżu

Mój Aniele Stróżu, pod szczególną twoją opiekę oddaje moje skupienie w tych dniach. Oddal ode mnie roztargnienie, dodawaj siły w zniechęceniu, udziel mi pokoju, pogody i dyscypliny wewnętrznej.
Bł. Jan XXIII Papiez