Mysterium fidei – spotkanie pierwsze

Mysterium fidei – spotkanie pierwsze

350px-Duccio_di_Buoninsegna_017W minioną środę miało miejsce pierwsze spotkanie z cyklu Mysterium fidei. Są to katechezy dla dorosłych poświęcone tematyce Tajemnicy Wiary, czyli Mszy Świętej.
Na pierwszym spotkaniu odpowiadając na pytanie po co Pan Jezus przyszedł na świat zobaczyliśmy związek Starego Testamentu z Nowym. Pan Jezus przyszedł nas wyzwolić z mocy grzechu, a to dokonało się przez Misterium Paschalne, czyli Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie. Pascha, to przejście. Tak jak kiedyś Naród Wybrany przeszedł z niewoli egipskiej do wolności, tak samo my dzięki Panu Jezusowi przechodzimy z niewoli grzechu do wolności dzieci bożych. Uczestniczymy w tym przejściu zawsze wtedy gdy jesteśmy na Eucharystii.
Każda Pamiątka Paschy Pana ma swoją strukturę. Zobaczyliśmy, że ta struktura obecna jest w wielu spotkaniach Pana Boga z człowiekiem.

  • Obrzędy Wstępne – Załamanie nadziei uczniów idących do Emaus – Ucisk w Egipcie
  • Liturgię Słowa – Jezus wyjaśnia Pismo – Wielkie obietnice złożone Mojżeszowi
  • Liturgię Eucharystyczną – Jezus łamie chleb – Objawienie Imienia
  • Obrzędy Zakończenia – Świadectwo: On żyje! – Misja wielkiej nadziei

Msza Święta jest wyjątkową modlitwą, ponieważ w Niej Pan Bóg uczy nas w jaki sposób mamy oddawać Mu cześć. Dlatego nie może Jej nic zastąpić! W Niej uczestniczy wszystko to, co Pan Bóg stworzył. Jest momentem w którym spotyka się cały Kościół ten pielgrzymujący (ludzie na ziemi), ten w oczyszczeniu (zmarli w czyśćcu) i ten w chwale (całe Niebo).