najgorszym

najgorszym

Najgorszym naszym grzechem nie jest nienawiść, ale obojętność, bo jest nieludzka.
George Bernard Shaw