Nie ma go tu

Nie ma go tu

„Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast:
>          Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego.
Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział.”

Mt 28,5