nie mieczem

nie mieczem

Nie mieczem, lecz krzyżem uczynił Chrystus ziemię sobie poddaną.
św. Augustyn