Niedzielna Lectio

Niedzielna Lectio

650899288XVI NIEDZIELA ZWYKŁA C
21 lipca 2013 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzy ludzkie postacie naprzeciw siebie. Widząc je u wejścia do namiotu, podążył na ich spotkanie. A pokłoniwszy się im głęboko, rzekł: „O Panie, jeśli jestem tego godzien, racz nie omijać swego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Pozwólcie też, że pójdę wziąć nieco jedzenia, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego”. A oni mu rzekli: „Uczyń tak, jak powiedziałeś”. Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: „Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki”. Potem podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go: „Gdzież jest żona twoja, Sara?”. Odpowiedział im: „W tym oto namiocie”. Rzekł mu jeden z nich: „O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara, będzie miała wtedy syna”.
Rdz 18,1-10a

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Abraham – mówiąc naszym językiem – robił sobie sjestę, odpoczywał, kiedy z wizytą przyszedł do niego Bóg w osobach trzech ludzkich postaci. Abraham nie zwlekał ani chwilę, nie marudził, że to nieodpowiednia pora, że może później. Podjął gości z całą hojnością, proponując odświeżenie, odpoczynek w cieniu drzew i posiłek.

Także w naszym życiu Pan Bóg często odwiedza nas, powiedzielibyśmy, o nieodpowiedniej porze. Zwykle mamy coś innego do załatwienia, do zrobienia, poprawienia, gdzieś się spieszymy. Dla Pana Boga jesteśmy wówczas mało sympatyczni, mało życzliwi. Dajemy do zrozumienia, że wybrał sobie nie najlepszy czas i najlepiej, żeby sobie poszedł i nie zawracał nam głowy. Zapominamy, że On może nas odwiedzać, kiedy tylko chce. Jeżeli przychodzi do nas w porze, która nam się wydaje nieodpowiednia, to znaczy, że jest zdecydowanie inaczej. Trzeba nam wówczas postawy Abrahama, trzeba nam odłożyć zegarek a otworzyć dla Niego swoje serce.

Do ugoszczenia Pana Boga Abraham zaangażował swoją żonę Sarę. Domyślamy się, że także inne osoby. Przygotował to, co miał najlepszego, aby ugościć tak niezwykłych Gości. Jak czytamy Pan Bóg był zadowolony z gościny u Abrahama. Obiecał, że wróci do niego za rok, aby razem z nim i jego żoną Sarą świętować narodzimy tak oczekiwanego syna.

Jak Pan przychodzi także w nieodpowiedniej porze, to nie czas na marudzenie i grymasy. Dla takiego Gościa zawsze wszystko najlepsze co mamy niejako pod ręką. Nie można pozwolić, aby On odszedł od nas rozczarowany, zawiedziony, wręcz obrażony naszą niegościnnością. Na tej niejako niezapowiedzianej gościnie nic nie tracimy. On nigdy nie przychodzi do nas z pustymi rękoma. Nie bójmy się, nie prześcigniemy Go w hojności.

Podziękuję Panu Bogu za wszystkich ludzi, którzy okazali mi swoją gościnność. Będę prosił o umocnienie daru gościnności w swoim sercu. Może zaproszę kogoś na niedzielny obiad lub kawę, herbatę i ciastko w niedzielne popołudnie.

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Kto nie czyni bliźniemu nic złego,
nie ubliża swoim sąsiadom,
kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę,
ale szanuje tego, kto boi się Pana…
Ps 15,3-4

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Prawy zamieszka w domu Twoim Panie

*****

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina: od września na olimpijskiej znów „Wieczory z Bogiem”