Niedzielne rozważanie

Niedzielne rozważanie

650899288XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA C
8 września 2013 r.

I. Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach noszonych dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie uczynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż bardziej dla ciebie zarówno w doczesności, jak w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie.
Flm 9b-10.12-17.

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

W dzisiejszym, niedzielnym drugim czytaniu czytamy fragment listu, który Paweł Apostoł wysłał z więzienia do Filemona. W liście tym wstawia się za jego zbiegłym niewolnikiem, Onezymem. Paweł niejako podkreśla, że ten czyn, który przez prawo rzymskie był surowo karany, dzięki Bożej Opatrzności dla Onezyma przyniósł ogromną korzyść. Ten zbiegły niewolnik trafił na Pawła, który przekazał mu naukę Ewangelii i uczynił go chrześcijaninem, uczniem Jezusa Chrystusa. Paweł, który w porządku ducha czuje się Ojcem dla Onezyma i chętnie by go zatrzymał przy sobie do pomocy, nie chce tego robić bez zgody i aprobaty Filemona. Liczy też na to, że Filemon przebaczy swemu niewolnikowi jego zły czyn i przyjmie go już nie tylko jako niewolnika, ale brata w Chrystusie Jezusie.

Podziękuję Panu Bogu dziś za tych, którzy dali mi życie i za tych, którzy zrodzili mnie do życia w łasce Bożej, którzy pomagają mi to życie rozwijać, pielęgnować, tego życia bronić przed zakusami złego ducha i wrogów Ewangelii. W świetle słowa spojrzę na moje życie i poszukam ewentualnych obszarów, w których czuję się zniewolony, przestrzeni, gdzie żyję jak niewolnik a nie jak Boże dziecko. Nie tyle będę się starał z tych przestrzeni uciec, bo i tak mnie dopadną w miejscu mojej ucieczki, ale będę się starał, z pomocą Bożej łaski, odzyskać w tych przestrzeniach i obszarach utraconą wolność. Uświadomię sobie, że jeżeli św. Pawłowi podeszły wiek, pobyt w więzieniu, więzienne kajdany nie przeszkadzały w pracy apostolskiej, w głoszeniu Ewangelii, w pozyskiwaniu serc dla Jezusa, to co mnie krępuje, co mi przeszkadza, człowiekowi, który czuje się wolny, który mógłby wiele uczynić dla Jezusa i Ewangelii. Od św. Pawła pragnę się uczyć radości zawsze kiedy rodzi się kolejny uczeń Jezusa Chrystusa, ale też przeżywania bólu, kiedy uczeń Jezusa Go opuszcza, od Niego odchodzi, zdradza. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby w moim świecie, tym dalekim, i tym blisko mnie, nie było haniebnej instytucji niewolnictwa. Będę też niósł pomoc w miarę możliwości dla zniewolonych duchowo, moralnie.

Pomodlę się za ludzi duchowo zniewolonych o dar wolności w Chrystusie. Za współczesnych handlarzy niewolników o dar nawrócenia.

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz…
Ps 51,17.19

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste

*****

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367