niepewna

niepewna

>                             Nie bądź pewny, że masz czas bo pewność niepewna.
Jan Twardowski