O. Jordan – założyciel salwatorianów prowadził święte życie! Dekret z dnia 14 stycznia 2011 roku.

O. Jordan – założyciel salwatorianów prowadził święte życie! Dekret z dnia 14 stycznia 2011 roku.

Drodzy Członkowie Rodziny Salwatoriańskiej,
Mam ogromną radość i wielki przywilej przekazać Wam wspaniałą wiadomość. W dniu dzisiejszym Ojciec Święty Benedykt XVI upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretu o heroiczności cnót naszego ukochanego Założyciela. Po wielu latach jego procesu beatyfikacyjnego Kościół oficjalnie ogłosił, że nasz Założyciel prowadził święte życie. Zakończenie całego procesu nastąpi, kiedy ogłoszony zostanie dekret o cudzie za jego wstawiennictwem. Obecnie Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych przeanalizuje przedłożony przez nas przypadek uzdrowienia, które dokonało się za wstawiennictwem naszego Założyciela.

Jestem przekonany, że wiadomość ta jest dla Was źródłem wielkiej radości, zachęty i szczęścia. Dziś również Ojciec Święty potwierdził zaistnienie cudu za wstawiennictwem Sługi Bożego Jana Pawła II i beatyfikacja Papieża staje się rzeczywistością. Co za wspaniały zbieg okoliczności!!! Zapraszam i proszę Was  z całego serca, byście wzmogli Wasze modlitwy o beatyfikację naszego Założyciela, której wszyscy tak bardzo pragniemy.  Ogłoszenie heroiczności cnót naszego Założyciela jest szczególną okazją, by podziękować Bogu za obecność Jego łaski w naszych wspólnotach. Jako Generalat zorganizujemy również uroczystość dziękczynną i zaprosimy na nią kardynała Angelo Amato, Prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Ta wspaniała wiadomość jest dla mnie również okazją, by wyrazić Wam podziękowanie za Wasze modlitwy i za rozpowszechnianie kultu naszego Założyciela; dziękuję również wszystkim, którzy pracowali w biurze postulacyjnym tak obecnie, jak i w przeszłości.

Jesteśmy duchowymi synami i córkami naszego Czcigodnego Założyciela. Dziś Kościół oficjalnie uznał heroiczność jego cnót. Jest to dla nas wspaniała wiadomość, ale zarazem wielkie wyzwanie, by naśladować Go na Jego drodze świętości. Pozwólcie, że zakończę tę wspaniałą wiadomość słowami, które do nas skierował: „Raz jeszcze, dlatego, że się o Was troszczę i Was kocham, dlatego że jestem gotów za to wszystko oddać życie, powtarzam Wam, że powinniście stawać się święci. Najgłębszym życzeniem mojego serca jest zatem, abyście byli święci. A jeśli nie zaczęliście, zacznijcie już dzisiaj!”

Wasz brat w Boskim Zbawicielu,
ks. Andrzej Urbanski SDS

Dnia 14 stycznia 2011 roku, Ojciec Święty przyjął na audiencji prywatnej kardynała Angelo Amato SDB, prefekta Kongregacji ds. Świętych. W trakcie audiencji Benedykt XVI polecił Kongregacji promulgację dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożego Franciszka Marii od Krzyża (w świecie: Jan Chrzciciel Jordan), kapłana, założyciela Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela, urodzonego 16 czerwca 1848 r. w Gurtweil (Niemcy) i zmarłego 8 września 1918 roku w Tafers (Szwajcaria).