Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne

Informacje duszpasterskie:

Zachęcamy naszych parafian do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Dzisiaj o godz. 17.45. będą odprawione Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. W piątek Droga Krzyżowa o godz. 17.00. dla dzieci, dla dorosłych o godz. 18.00.

Zapraszamy w okresie Wielkiego Postu na nabożeństwa Różańcowe w intencji pokoju na Ukrainie. Nabożeństwa będą odprawiane od poniedziałku – 7 marca – o godz. 18.00. Nabożeństwa różańcowego nie będzie w piątki i niedziele ze względu na nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

Tragiczna sytuacja w Ukrainie budzi nasze sumienia, wzywa do otwartości serc i niesienia konkretnej pomocy setkom tysięcy uchodźców, którzy przybywają  do Polski, również na teren naszej archidiecezji. Nie możemy być obojętni na ich los. Dziękujemy za Waszą dotychczasową pomoc skierowaną do tych, którzy musieli opuścić swoje domy i swoją Ojczyznę. Zwracamy się do Was Drodzy Parafianie o udostepnienie – jeśli jest to tylko możliwe – lokali mieszkalnych dla uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet, dzieci i osób starszych. Proszę zgłosić swoją gotowość w zakrystii lub kancelarii parafialnej w celu określenia warunków i możliwości przyjęcia ich w swoich domach.

Przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest zorganizowana akcja „ Pomagam      Ukrainie”. Jedną z wielu możliwych, jest pomoc medyczna żołnierzom, którzy doznają urazów na polu walki. Pragniemy jako parafia włączy się do tej akcji poprzez wsparcie finansowe. Wszystkich chętnych do pomocy prosimy  o składanie ofiar do skarbonki w tyle kościoła z napisem ofiara dla Ukrainy. Na zakończenie każdego miesiąca będziemy podawać jaką kwotę zebraliśmy  na ten cel.

Dziękujemy za ofiary złożone w poprzednią niedzielę i w Środę Popielcową na pomoc Ukrainie. Zebraną kwotę 21.377 zł przekazaliśmy do kurii. Dziękujemy także wszystkim osobom zbierającym ofiary.

Za tydzień – w niedzielę – będziemy zbierać ofiary do puszek w ramach pomocy misjonarzom Ad gentes.

Przypominamy o przestrzeganiu obowiązujących przepisów sanitarnych, w tym o obowiązku zasłaniania ust i nosa wewnątrz kościoła.