„…Pana naszego…”

„…Pana naszego…”

Nowy Testament posługuję się tym tytułem odnośnie Boga Ojca jak i Jego Syna – Jezusa Chrystusa, co bezpośrednio wskazuje, że Jezus, jednorodzony Syn Boży jest również Panem, a więc Bogiem. Św. Piotr na samym początku Dziejów Apostolskich mówi: „Niech więc cały dom Izraela wie, z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem i Mesjaszem” (Dz 2, 36).
Nasza modlitwa przeniknięta jest odnoszącym się do Jezusa tytułem Pan np. pozdroweinie na początku MSzy Świętej, prefacji „Pan z wami”. Nasze adwentowe oczekiwanie naznaczone jest wezwaniem Marana Tha – Przyjdź Panie Jezu, jak również całe Pismo Święte kończy się wezwaniem „Amen. Przyjdź Panie Jezu.” (Ap 22, 20).