Papieskie intencje na XII 2012 r.

Papieskie intencje na XII 2012 r.

article_23587115Ogólna: Aby migranci na całym świecie byli przyjmowani, zwłaszcza przez   wspólnoty chrześcijańskie, z wielkodusznością i autentyczną miłością.

Misyjna: Aby Chrystus objawił się całej ludzkości jako światło, które płynie z Betlejem i odbija się na obliczu Jego Kościoła.