pestka

pestka

Każdy ma w sobie pestkę. Jak owoc. Owoc gnije, przylatują ptaki, dziobią. Ale pestka zostaje. Bo pestką jest to, w co nigdy nie przestajemy wierzyć. Co najgłębiej jest w nas.
Anka Kowalska