Pielgrzymka autokarowa do KODNIA , GRABARKI i DROHICZYNA

Pielgrzymka autokarowa do KODNIA , GRABARKI i DROHICZYNA


Szczególnie modliliśmy się w intencji rychłej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana  Wyszyńskiego, którego 30 rocznica śmierci przypadała na ten dzień .

KODEŃ – to leżące obecnie przy wschodniej granicy Rzeczpospolitej miasteczko, gdzie ufundowana przez Sapiehów w XVII wieku świątynia jest celem pielgrzymek do słynącego cudami obrazu Matki Bożej.  Po mszy w sanktuarium (z licznym udziałem pielgrzymów – w tym dzieci I-o komunijnych) wzmocnieni dodatkowo wspólnym posiłkiem (z kompotem – bo słoneczko zaczęło przygrzewać !) zwiedziliśmy teren po dawnym zamku , gdzie pomiędzy oczkami wodnymi wiedzie atrakcyjna trasa spacerowa .

GRABARKA – to najważniejsze na terytorium Polski miejsce kultu Prawosławia :  przepięknie zdobiona , położona na górze XVIII wieczna świątynia drewniana (odbudowana po pożarze sprzed kilkunastu lat) z sąsiadującymi obiektami klasztornymi i wzgórzem zapełnionym krzyżami wotywnymi . Miejsce licznych pielgrzymek Braci Prawosławnych – zwłaszcza 18/19 sierpnia .

DROHICZYN – to liczące ponad 900 lat miasto położone na wysokiej skarpie nad zakolem rzeki Bug, o którego niegdysiejszym znaczeniu świadczą zabytkowe kościoły i zespoły klasztorne (w jednym z nich mieści się siedziba Biskupa ustanowionej niedawno Diecezji) . Tu 10 czerwca 1999 roku spotkał się z mieszkańcami Podlasia (a także z pielgrzymami „zza Buga”) Ojciec Święty – Jan Paweł II .
Wróciliśmy późnym wieczorem pełni wrażeń i usatysfakcjonowani tą formą przeżywania wspólnoty parafialnej – szczególnie dziękując Pani Ewie za zgłoszenie pomysłu i „własnoręczne” zorganizowanie tej jakże udanej pielgrzymki .

Dziękujemy za relację!