PLAN ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH

PLAN ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH

Plan odwiedzin duszpasterskich – Kolędy

w parafii NMP Matki Zbawiciela – Warszawa

02.01.2016 r. – 25.01.2016 r.

 

02 stycznia (sobota) – (od godz. 15.00.) ul. Olimpijska, Spartańska, Gimnastyczna, Pływacka, Turystyczna, Maratońska, Oszczepników

04 stycznia (poniedziałek) – ul. Etiudy Rew. 11/13; 15/17; ul. Bełska 26

05 stycznia (wtorek) – ul. Bełska 8, 10, 14, 24

06 stycznia (środa) – ul. Miączyńska 54, 56 (od godz. 15.00.)

07 stycznia (czwartek) – ul. Woronicza 76, 78

08 stycznia (piątek) – ul. Karolinki, Wołoska, Staszowska, Syryńska, Miłobędzka,
Woronicza 29, Racławicka; ul. Bełska domy jednorodzinne oraz 12, 28

09 stycznia (sobota)(od godz. 15.00.) ul. Miączyńska, Bełska 6

 

11 stycznia (poniedziałek) – ul. Głogowa, Balonowa, Karwińska

12 stycznia (wtorek) – ul. Etiudy rew. 44, 46; Płatowcowa

13 stycznia (środa) – ul. Maklakiewicza 17; Etiudy Rew. 42, 42a

14 stycznia (czwartek) – Osiedle Marina: ul. Rajska

15 stycznia (piątek) – Osiedle Marina: ul. Przejazd, Sztormowa, Łagodna

16 stycznia (sobota)(od godz. 15.00.) Osiedle Marina: pozostałe ulice

 

18 stycznia (poniedziałek) – ul. Etiudy Rew. 5/7, 9; Sibeliusa, Fitelberga

19 stycznia (wtorek) – ul. Malawskiego 1, 3

20 stycznia (środa) – ul. Malawskiego 5, 7, 14, 16, 18

21 stycznia (czwartek) – ul. Maklakiewicza 9,11; Etiudy Rew. 1

22 stycznia (piątek) – ul. Maklakiewicza 13, 15; Etiudy Rew. 40

23 stycznia (sobota) (od godz. 15.00.) ul. Woronicza 31, 33; ul. Konstruktorska; domy jednorodzinne przy Etiudy Rew.; domy jednorodzinne przy Maklakiewicza 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12

 

25 stycznia (poniedziałek)KOLĘDA DODATKOWA

 

K O L Ę D Ę   R O Z P O C Z Y N A M Y   O   G O D Z. 17.00.

 

 

Do wizyty duszpasterskiej należy przygotować:

  • Stół nakryty białym obrusem.

  • Krucyfiks i dwie zapalone świece oraz Pismo Święte.

  • Wodę święconą i kropidło (w przypadku braku wody święconej należy wlać zwykłą wodę i na początku kolędy poprosić księdza o jej poświęcenie).

  • Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii.

  • Najważniejsze na kolędzie jest BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, którego udziela kapłan jako sługa Chrystusa!!!