Plan odwiedzin duszpasterskich

 Plan odwiedzin duszpasterskich

 

Plan odwiedzin duszpasterskich  – Kolędy w parafii NMP Matki Zbawiciela – Warszawa

02.01.2020 r. – 28.01.2020 r.

 

02 stycznia (czwartek) – ul. Karolinki, Wołoska, Staszowska, Syryńska,

Miłobędzka, Woronicza 29, Bełska-domy jednorodzinne,

12,28

03 stycznia (piątek) – ul. Etiudy Rew. 44, 46; Płatowcowa

04 stycznia (sobota)  – ul. Malawskiego 1,3 (od godz. 15.00)

07 stycznia (wtorek) –  ul. Etiudy Rew. 11/13, 15/17; Bełska 26

08 stycznia (środa) –  ul. Etiudy Rew. 5/7, 9: Fitelberga; Sibeliusa

09 stycznia (czwartek) – ul. Malawskiego 5, 7, 14, 16, 18

10 stycznia (piątek) – ul. Olimpijska; domy jednorodzinne przy Etiudy Rew.

11 stycznia (sobota) – ul. Konstruktorska 7, 9, 10 a, b, c, d (od godz. 15.00.)

13 stycznia (poniedziałek) – ul. Gimnastyczna, Pływacka, Turystyczna,

                                    Maratońska, Oszczepników, Racławicka

14 stycznia (wtorek) – ul. Głogowa, Balonowa, Karwińska

15 stycznia (środa) –  Osiedle Marina: ul. Rajska

16 stycznia (czwartek) – Osiedle Marina: ul. Przejazd, Sztormowa, Łagodna,

Warowna

17 stycznia (piątek) – Osiedle Marina: pozostałe ulice

18 stycznia (sobota) – ul. Woronicza 31; 33; 33 a, b     (od godz. 15.00.)

20 stycznia (poniedziałek) – ul. Woronicza 76, 78

21 stycznia (wtorek)  – ul. Miączyńska 54; 56; Spartańska; domy jednorodzinne

przy Maklakiewicza 2,3,4,5,6,8, 12                                  

22 stycznia ( środa)  – ul. Maklakiewicza 9, 11: Etiudy Rew. 1

23 stycznia ( czwartek) – ul. Maklakiewicza 13, 15; Etiudy Rew. 40

24 stycznia  ( piątek) – ul. Maklakiewicza 17; Etiudy Rew. 42, 42a

25 stycznia  (sobota) – ul. Miączyńska, Bełska 6   (od godz. 15.00.)

27 stycznia  (poniedziałek) – ul. Bełska, 8,10,14,24

28 stycznia  (wtorek) – KOLĘDA DODATKOWA

 

 

K O L Ę D Ę     R O Z P O C Z Y N A M Y  O   G O D Z.  17.00.