pokusa nigdy nie ma

pokusa nigdy nie ma

Pokusa nigdy nie ma takiej siły, jak wtedy, gdy pozostajemy w bezczynności.
św. Franciszek Salezy