powiadano

powiadano

    Powiadano o Rzymianach, iż rozkazywali narodom, ale słuchali żon.
                                                                                  Monteskiusz