Pracuś

Pracuś

– Co będziesz dziś robił?
– Nic._
Przecież wczoraj nic nie robiłeś… 
– Nie skończyłem…