Projekt: Trafić za kratki

Projekt: Trafić za kratki

TRAFIĆ ZA KRATKI – to projekt, który był realizowany przez wszystkie niedziele Wielkiego Postu na mszach o 20.00
w kościele NMP Matki Zbawiciela w Warszawie.
Prowadził: Ks. Kamil Leszczyński SDS

Katechezy dotyczyły zagadnienie grzechu
oraz pięciu warunków sakramentu pokuty.