Propozycja medytacji

Propozycja medytacji

650899288XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA C
6 października 2013 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: „Krzywda mi się dzieje”, a Ty nie pomagasz? Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie.
I odpowiedział Pan tymi słowami: „Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności”.
Ha 1,2-3; 2,2-5

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Prorok skarży się przed Bogiem w imieniu swoim i swego narodu. Skarży się na przemoc, która dotyka szczególnie niższe warstwy społeczeństwa, ubogich i bezbronnych. Atmosfera społeczna jest też bardzo napięta. Wokół ciągle wybuchają spory i kłótnie. Bóg zdaje się być biernym tego obserwatorem, nie wysłuchuje, nie pomaga, jakby był obojętny na krzywdę, która dzieje się w życiu proroka i narodu.

Trzeba mi pamiętać, że Pan Bóg dopuszcza karę, przeróżne życiowe trudności, niedogodności. On też decyduje o czasie ich zakończenia. Ja mam wołać, błagać, wręcz krzyczeć o zmiłowanie, o pomoc nawet wówczas, kiedy będzie się wydawało, że niebo milczy, że Pan Bóg jakby „stracił słuch”, że moja trudna sytuacja Go nie interesuje. Trzeba mi też wołać, abym w wirze przeciwności nie zatracił siebie, swej prawości, nie stanął po stronie niesprawiedliwości, nie dołączył do krzywdzicieli.

Pan zapewnia, że pospieszy z pomocą. Trzeba na nią, pomimo chwilowych udręk i trudności, z cierpliwością, wiarą i ufnością czekać. Trzeba też oczekując na Pana, zgodzić się na Jego spóźnienie. Ostatecznie to On suwerennie decyduje o czasie swej zbawczej interwencji. Wierny, ten, kto swoje życie oprze na ufności Panu Bogu, będzie cierpliwie oczekiwał na jego pojawienie się, on je też ostatecznie ocali. Pyszny, zadufany w sobie, polegający tylko na sobie, on życie zatraci.

Trzeba mi nie wątpić w Bożą pomoc, cierpliwie i z ufnością na nią oczekiwać. Oczekując, starać się dobrze wykorzystywać swoje życie, nie marnować swoich talentów. Trzeba mi też uważać na pokusy szukania doraźnej ale nie trwałej pomocy poza Panem Bogiem, czy też pokusę wchodzenia w przymierze z kimś lub czymś, kto, co ocalić mnie nie może. Sam dla siebie też nie powinienem być zbawcą. Ja mam czekać na Niego. On niezawodnie przyjdzie. Jeżeli się spóźnia, to znaczy, że ma ku temu powody, spóźnia się, bo może sprawdza czy będę Go usilniej przywoływał. A może zamilknę i za pomocą będę rozglądał się gdzie indziej.

Pomodlę się o umocnienie wiary w moim sercu, szczególnie w chwilach przeciwności, trudności, prób życiowych. W miarę możliwości będę się starał uczestniczyć we wspólnych nabożeństwach różańcowych.

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni…
Ps 95,1-2

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

*****

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367