Proszę o mądrość

Proszę o mądrość

Boże, wiem że muszę się uczyć i zdobywać wiedzę,
ale też wiem, że potrzebuję mądrości,
a tylko Ty Boże możesz mnie nią obdarzyć.
Daj mi Panie Jezu mądrość,
aby ze mną była i proszę, abym umiał z niej dobrze korzystać,
wówczas, gdy Ty mi dajesz kochanych ludzi i dobre wspaniałe rzeczy.
Piękny jest nasz świat,
spraw bym żył w nim mądrze i roztropnie.
Niech nie opuszcza mnie Twoja mądrość i Twoja miłość.
Amen

madre dziecko