Pyszny ugnie

Pyszny ugnie

Pyszny ugnie się pod ciężarem zła i zostanie poniżony. Pokorny zostanie wyzwolony ze zła i będzie wywyższony
Enarr. XXX in Ps 118,1 (PL 37,1589).
św. Augustyn