„by wszyscy ludzie zostali zbawieni”

„by wszyscy ludzie zostali zbawieni”

IMG_6398W dzisiejszej liturgii Słowa słyszymy zachętę: „Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.” (1 Tm 2, 1 nn) A we wczorajszych ogłoszeniach informowaliśmy o krucjacie różańcowej w intencji naszej Ojczyzny. Bliżej z tą inicjatywą można zapoznać się na jej stronie internetowej (TUTAJ).