Roraty z Izajaszem

Roraty z Izajaszem

Adwent z IzPierwszy tydzień adwentowych rorat spędziliśmy w towarzystwie proroka Izajasza. Każdego dnia rozważając mszalne czytanie wybieraliśmy jedno zdanie, które prowadzić nas miało przez cały dzień:

  • poniedziałek – „Chodźcie wstąpmy na Górę Pana” Iz 2, 3
  • wtorek – „Wyrośnie różdżka z pnia Jessego” Iz 11, 1
  • środa – „Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali” Iz 25, 9
  • czwartek – „Otwórzcie bramy!” Iz 26, 2
  • piątek – „Pan moim światłem i zbawieniem moim” Ps 27, 1
  • sobota – „To jest droga, idźcie nią!” Iz 30, 21

Przez te słowa Bóg prowadził nas w tym tygodniu. Jesteśmy w drodze na Górę, gdzie spodziewamy się spotkać Pana. Czuwamy, pełni wyczulenia na Jego Głos. Izajasz uczył nas ufności, pokazywał, że w drodze Bóg poprzez Eucharystię ucztuje z nami, karmi, przebywa wśród nas, bo to jest czekanie, które już jest spotkaniem.

Roraty codziennie (oprócz niedzieli) o 7.00 rano. W SOBOTY po roratach, spotykamy się w salce jedząc wspólnie śniadanie 🙂 ZAPRASZAMY!