Rozpoczęłą się pielgrzymka młodzieży akademickiej na Jasną Górę

Rozpoczęłą się pielgrzymka młodzieży akademickiej na Jasną Górę

Wśród grup biorących udział w pielgrzymce najliczniejszą jest salwatoriańska grupa „Zielona” (ok. 420 osób). Jej organizatorem i przewodnikiem jest ks. Maciej Szeszko SDS z naszej parafii. Razem z młodzieżą pielgrzymują także na Jasną Górę ks. Ambroży Skorupa SDS, ks. Andrzej Waśko SDS, ks. Maciej Dalibor SDS, br. Henryk Szostak SDS, kl. Paweł Wróbel SDS kl. Kamil Leszczyński SDS oraz siostry betanki. Przez 9 dni pielgrzymi wędrując będą modlić się, śpiewać, słuchać konferencji duchowych, a wszystko to pragną ofiarować w konkretnych intencjach które niosą przed tron Matki Bożej. Zachęcamy wszystkich by duchowo włączyć się w trud pielgrzymowania iwspierać swoją modlitwą warszawską młodzież i ich duszpasterzy.

{morfeo 2}