Rozpoczynamy Dzień Skupienia! O czym będzie?

Rozpoczynamy Dzień Skupienia! O czym będzie?

Sobota 22 V 2010 r.

9.00 –    Modlitwa na rozpoczęcie (Liturgia Godzin – Jutrznia)
–    „Upili się młodym winem” – zawiązanie wspólnoty
–    Wprowadzenie
–    Przygotowanie Sali na górze
10.00 –    Konferencja (por. Rdz 11,1-9)
11.00 –    Kawa, herbata
–    Dyskusja
11.45 –    Wprowadzenie do medytacji: Dz 2,1–11 (Ez 37,1-14)
–    Medytacja Słowa Bożego: Dz 2,1–11
12.30 –    „Usłyszałem…”
13.00 –    Obiad
–    Film
15.30 –    Przygotowanie liturgiczne
16.00 –    „Oczekiwany i obecny”    
16.30 –    Eucharystia
17.30 –   Smile
18.00 –    Płomienie! Każdy ma własny. Każdy?
­­            –    Rozwiązanie wspólnoty i błogosławieństwo