rozumiej

rozumiej

Rozumiej, abyś mógł wierzyć, wierz, abyś mógł rozumieć.
św. Augustyn