Salwatoriańska błogosławiona!

Salwatoriańska błogosławiona!

Apostolskie,
Gorliwe o dusze,
Bezinteresowne
Towarzystwo! –
Nieustannie wzrastaj w liczbę –
Rozprzestrzeniaj się wszędzie –
Obejmij, odnów,
Cały świat!
Pociągnij za sobą pasterzy –
Przyciągnij do siebie nauczycieli –
Bogu poświęcone dziewice
0! Prowadź!
Nawróć Ojczyznę!
Daj wiarę niewierzącym –
Ochraniaj sieroty –
Nauczaj wszystkich!
Ojcom daj siłę,
Matkom świętość i cnotę.
Pasterzom daj wytrwałość
Uświęcaj wszystko!
Uczonym daj światło z Nieba
Sztuce daj cnotę
Rzemiosłu daj zdrowie i poświęcenie –
Ach! Podaruj!
Oświeć twoich kierowników duchowych;
Rozpal ich serca;
By nie szukali niczego
Jak tylko Jezusa!

 

Więcej inforamcji na temat bł. Matki Marii można znaleźć na stronie internetowej Sióstr Salwatorianek.