SDSy już od 131 lat :-)

SDSy już od 131 lat :-)

W sobotę 8 XII, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Bożej Matki, my salwatorianie przeżywaliśmy kolejną rocznicę założenia naszego Zgromadzenia. Jakie są cele Towarzystwa Boskiego Zbawiciela – Salwatorianów?

Celem Apostolskiego Towarzystwa Nauczania jest wzmacniać, bronić i rozkrzewiać katolicką wiarę wszędzie tam, gdzie zostanie posłane przez Bożą Opatrzność. Dlatego poprzez wypełnianie apostolskiego nauczania słowem pisanym i mówionym, zamierza osiągnąć cel, tzn. aby wszyscy ludzie nieustannie poznawali jedynego prawdziwego Boga i tego którego posłał Jezusa Chrystusa, aby mogli wieść życie święte i zbawić swoje dusze.

Cel taki wynika z charyzmatu, który otrzymał nasz Założyciel o. Franciszek Maria od Krzyża Jordan.

Charyzmat założycielski jest specyficznym darem Ducha Świętego udzielonym o. Jordanowi dla dobra Kościoła i świata. Swój fundament znajduje szczególnie w czterech tekstach biblijnych, które stały się kluczowe dla jego życia i dla Dzieła. Wyrażają one zasadniczą treść charyzmatu, przekazanego nam przez o. Jordana:

A to jest życie wieczne: aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa (J 17, 3)

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata (Mt 28, 19-20)

I rzekł do nich: 'Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu’ (Mk 16, 15)

Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, ajk gwiazdy przez wieki i na zawsze (Dn 12, 3)

Powyższe teksty źródłowe zawierają kluczowe wartości, do wypełnienia których jesteśmy wezwani i uzdolnieni:- Żyć życiem wiecznym- Poznawać jedynego, prawdziwego Boga i Tego, którego posłał, Jezusa Chrystusa- Kroczyć śladami Apostołów- Nauczać wszystkie narody- Prowadzić innych do prawdy wiecznej i do sprawiedliwości- Głosić uniwersalizm nauki Chrystusa

tekst za www.powolanie.info tam też więcej informacji 🙂