siłę, cierpliwość, mądrość

siłę, cierpliwość, mądrość

“Panie, daj mi siłę, abym zmienił to, co zmienić mogę; daj mi cierpliwość, abym zniósł to, czego zmienić nie mogę i daj mi mądrość, abym odróżnił jedno od drugiego.”
F.C.Oetiger