smiech

smiech

Lepiej śmiechem jest pisać niż łzami. W śmiechu jest całe bogactwo człowieka.
François Rabelais