Sobotnie roraty

Sobotnie roraty

Zwiastowanie Maryi zapoczątkowuje „pełnię czasu”, czyli wypełnienie obietnic i przygotowań Starego Testamentu. Maryja, za sprawą Ducha Świętego, poczyna Tego, w którym mieszka „cała Pełnia. Bóstwo na sposób ciała” (Kol 2, 9). Duch Święty zstępuje na Maryję, uświęca Ją by Syn Boży od NIej wziął cżłowieczeństwo. W tym wszystkim Bóg chiał współpracy człowieka. Dla tego pyta Maryję o zgodę, czeka na nią. Po co? By tak samo jak przez nieposłuszeństwo Ewy człowiek utracił przyjaźń z Bogiem, tak teraz przez posłuszeństwo Maryi tę przyjsźń odzyskać.
Po roratach nastąpiło zapowiadane wcześniej współne śniadanie 🙂 Kolejne już w następną sobotę 🙂