Wtorkowe…dla młodzieży

Wtorkowe…dla młodzieży

Serdecznie zapraszamy osoby, które chciałyby włączyć się w przygotowanie oprawy muzycznej na próbę o godzinie 17.30 w salce pod kościołem.

Pytania i informacje u ks. Macieja (maciejszeszko@gmail.com)