Spotkanie

Spotkanie

ukadankaJuż w środę 2 marca kolejne spotkanie dla małżeństw. Rozpoczynamy o 20.00 w kaplicy! Tekstem do przeczytania i pochylenia nad słowami Jana Pawła II są tylko punkty 36-38 z rozdziału „W służbie życiu” z trzeciej części „Zadania rodziny chrześcijańskiej” dokumentu Familiaris consortio. Obecność małżeństw z naszej parafii obowiązkowa;)