Sprawiedliwość

Sprawiedliwość

Sprawiedliwość nie jest niczym innym jak miłością bliźniego ludzi mądrych.
Gottfried Wilhelm Leibniz