Środa Popielcowa

Środa Popielcowa

nawrac

Rozpoczynamy czas Wielkiego Postu, czasu nawrócenia i pokuty. Będziemy starali się bardziej wcielić w życie post, modlitwę i jałmużnę – te środki daje nam Kościół na te 40 dni.
Dziś w środę popielcową, zapraszamy wszystkich na Eucharystie o 7.00, 8.00, 17.00 (ze szczególnym udziałem dzieci), 18.30 oraz o 20.00.
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”  (Mk 1, 15)