Służyć prawdzie

Służyć prawdzie

Mówiliśmy o tym, że Kościół ma obowiązek głosić Prawdę, nie zapominając o tym, że Kościół ów, to nie tylko instytucja, ale przede wszystkim my – wszyscy wierni – i to na nas również spoczywa ten obowiązek. Dokument Episkopatu zwraca uwagę na fakt, że Kościół tym bardziej ma prawo głosić prawdę o małżeństwie i rodzinie, ponieważ „jest jedyną w całym świecie instytucją z tak olbrzymim doświadczeniem w sprawach ludzkich, która towarzyszy człowiekowi w jego radościach i nadziejach, smutkach i lękach od ponad dwóch tysięcy lat”. Ja osobiście zwróciłam uwagę na agresywny ton z jakim zdarza nam się często bronić owej Prawdy, zniechęcając często innych i bardzo utkwiły mi w pamięci słowa x. Macieja, który powiedział, że należy pamiętać o tym, że kluczem do wszystkiego jest przykazanie miłości i że Prawda musi być zawsze podawana z Miłością. Również w dokumencie Episkopatu znajduje się zdanie: „W głębi serca podejmujących dyskusję niezbędna jest otwartość na rozmówcę, uważne wsłuchiwanie się w jego racje, i szczera próba ich zrozumienia. Prawi ludzie dyskutują bez uprzedzeń, z powagą, realizmem i uczciwie. Nie chodzi przecież o to, kto zwycięży w dyskusji, lecz o to, czy zdołamy rozeznać, która droga rzeczywiście prowadzi ku obiektywnemu szczęściu człowieka i świata.” W tekście jest również zwrócona uwaga na ataki na tradycyjne małżeństwo i rodzinę, które mają miejsce w ostatnich czasach oraz o tym, że należy nieustannie pomagać małżonkom w odkrywaniu piękna i wielkości ich powołania.