„…Syna Jego jedynego…”

„…Syna Jego jedynego…”

Gdy jednak w Nowym Testamencie apostoł Piotr mówi do Jezusa „Ty jesteś Mesjasz Syn Boga Żywego” (Mt 16, 16), to tytuł ten przybiera nowego znaczenia, pełniejszego. Świadczy o tym odpowiedź Jezusa: „Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.” (Mt 16,  17). Wobec Wysokiej Rady, w czasie procesu, Jezus został zapytany „Więc Ty jesteś Synem Bozym?” (Łk 22, 70). Na co Jezus odpowiedział „Tak. Jestem nim” (Łk 22, 70). Gdy Zmartwychwstały spotyka się z Marią Magdaleną mówi do niej „Nie zatrzymuj mnie. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz Boga mego i Boga waszego” (J 20, 17).
Synostwo Jezusa polega na tym, że On zna Ojca. „Nikt nie wie kim jest Ojciec tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić” (Łk 10, 22). On jest jedynym Synem Ojca i On jest jedynym, który może Go objawić ludziom, ponieważ Go zna.