Synu mój, słusznie się

Synu mój, słusznie się

Synu mój, słusznie się zły człowiek śmierci boi, Ale się jej dobremu lękać nie przystoi, Bo zły mniema, że wszytek już na wieki ginie, A dobry prawie wtenczas do portu przypłynie 
Jan Kochanowski