To NIE jest szyszka

To NIE jest szyszka

– Synu, nauczony doświadczeniem wielu pokoleń, wieloma rozczarowaniami i upokorzeniami, chcąc oszczędzić ci ewentualnych przykrych chwil, oto przekazuję ci jedną z ważniejszych wskazówek. Popatrz tam – Pokazuje łapką coś płynącego wodą. – Widzisz, to brązowe?
– Widzę
– To NIE jest szyszka…