to

to

>          To, co wiecznie zawodzi, wiecznie też jest przedmiotem nadziei.
Maria Dąbrowska