trudno

trudno

>                                        Życie to tęsknota za czymś, co trudno nazwać.
Mariusz Maślanka