udowodnic

udowodnic

Każdy człowiek jest dobry do momentu, kiedy zechce udowodnić, że to nieprawda.
Maksim Gorki