„…w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi…” dzień II

„…w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi…” dzień II

Ojcostwo Boga widzimy bardzo wyraźnie w Jego opiekowaniu się ludźmi. W prowadzeniu ich do przyjaźni ze sobą. Staraliśmy się to zobaczyć na przykładzie tekstu IV Modlitwy Eucharystycznej:

„Wysławiamy Cię, Ojcze święty, bo jesteś wielki * i wszystkie stworzenia głoszą Twoją mądrość i miłość. * Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo * i powierzyłeś mu cały świat, o aby służąc Tobie samemu jako Stwórcy, * rządził wszelkim stworzeniem. * A gdy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, * nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. * W miłosierdziu swoim pospieszyłeś z pomocą mocą wszystkim ludziom, *aby Ciebie szukali i znaleźli. * Wielokrotnie zawierałeś przymierze z ludźmi * i pouczałeś ich przez Proroków, * aby oczekiwali zbawienia.”

Na koniec postawiliśmy pytanie: czy dostrzegam Boże prowadzenie w moim życiu, Jego ojcowską troskę o mnie? czy pozwalam Mu, by mnie prowadził?